Sanofi

SNY

42.39

দৈনিক পরিবর্তন:

-1.74 -3.93%

বাত্সরিক পরিবর্তন:

4.05%


দাম দিন বছর
Bristol-Myers Squibb 49.47 0.04 0.08% -19.34%
Pfizer 36.83 -0.08 -0.22% -14.34%
Glaxosmithkline 40.60 -0.29 -0.71% 3.57%
Astrazeneca 42.51 -0.26 -0.61% 13.30%
Merck & Co 82.03 -0.58 -0.70% 16.52%
Amgen 194.08 -1.39 -0.71% -3.35%
AbbVie 70.59 0.16 0.23% -25.99%
Novartis 86.14 -0.85 -0.98% 1.16%
Eli Lilly 110.13 -0.76 -0.69% 4.18%
দাম দিন বছর
NYSE International 5422 -18.51 -0.34% -1.53%
NYSE Composite 13107 -16.36 -0.12% 0.58%