CSI 300

SHSZ300

3710

দৈনিক পরিবর্তন:

16.54 0.45%

বাত্সরিক পরিবর্তন:

13.57%


দাম দিন বছর
SHANGHAI 50 2824 9.84 0.35% 17.23%
SHANGHAI 2823 8.03 0.29% 4.65%
CSI 300 3710 16.54 0.45% 13.57%