Lithuania - বেকার - পূর্বাভাসLithuania শ্রম শেষ Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
বেকারত্বের হার 8.3 8.2 8.1 8.1 7.8 7.2
নিযুক্তি ব্যক্তি 1371 1365 1360 1374 1378 1375
বেকার 144 146 146 146 146 146
লেবার ফোর্স অংশগ্রহণ হার 60.8 61.02 61.13 61.24 61.29 61.82
লং টার্ম বেকারত্ব হার 2.5 2.34 2.32 2.3 2.28 2.26
যুব বেকারত্ব হার 12.2 9.88 10.45 9.71 9.66 9.17
শ্রমের মূল্য 148 155 158 161 163 173
কাজের খালি 19185 19311 20115 19314 20197 19448
মজুরী 927 930 940 1000 1008 1050
উৎপাদন মজুরী 927 915 960 1000 1008 990
নূন্যতম মজুরী 400 400 430 430 430 450
জনসংখ্যা 2.81 2.81 2.79 2.77 2.76 2.75
অবসরের বয়স নারী 62.33 62.33 62.67 62.33 62.33 63
অবসরের বয়স মেন 63.67 63.67 63.83 63.67 63.67 64
প্রোডাকটিভিটি 120 126 118 122 133 129
পার্ট টাইম চাকরী 96.2 92.73 94.57 94.85 93.77 94
সম্পূর্ণ সময় কর্মসংস্থান 1200 1217 1206 1212 1221 1217
চাকরি পরিবর্তন 0.7 0.01 0.13 0.18 0.31 0.19
কর্মসংস্থান হার 72.1 72.27 72.06 73 73.41 73.68
[+]