Country শেষ 2020 2021 2022
অস্ট্রেলিয়া 45439.30 2018-12 46400 46800 46019
ফিজি 9781.10 2018-12 10500 10900 9935
কিরিবাতি 2035.40 2018-12 2100 2150 1956
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ 3598.60 2018-12 3544 3734 3763
মাইক্রোনেশিয়া 3196.00 2018-12 3252 3360 3413
নিউজিল্যান্ড 36354.79 2018-12 37700 36097 36598
পালাও 17202.30 2018-12 18400 19000 17885
পাপুয়া নিউ গিনি 3821.00 2018-12 4100 4160 4126
সামোয়া 6089.30 2018-12 6400 5760 6026
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ 2141.70 2018-12 2180 2200 2278
টোঙ্গা 5696.20 2018-12 5790 5830 6109
ভানুয়াতু 2846.10 2018-12 2980 2843 2799


পূর্বাভাস - জিডিপি প্রতি ক্যাপিটা পিপিপি - লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম ভবিষ্যতবাণী সহ অর্থনীতির সূচক জন্য পূর্বাভাস.অস্ট্রেলিয়া -পূর্বাভাস - জিডিপি প্রতি ক্যাপিটা পিপিপি - লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম ভবিষ্যতবাণী সহ অর্থনীতির সূচক জন্য পূর্বাভাস.